środa, 6 grudnia 2017

15

W ramach miernictwa wyróżniamy nastepujące rodzaje pomiarów:
1) POMIARY SYTUACYJNE- wyznaczamy 2 współrzędne ( x,y ) położenie punktu na płaszczyśnie
2) POMIARY WYSOKOŚCIOWE- wyznaczamy 3 współrzędną wysokości 
3) POMIARY SYTUACYJNO W- WYSOKOŚCIOWE - x,y,h 

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz