środa, 6 grudnia 2017

35

GENERALIZACJA - proces uogólnienia i uproszczenia treści mapy zasadniczej przez wybór lu uproszczenie kształtu obiektów oraz uogólnienie pojęć odnoszących się do tych obiektów właściwy dla szczegółowości treści mapy zasadniczej.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz