środa, 6 grudnia 2017

37

EGIB 
Jest jednym z rejestów referencyjnych zawierających informacje o nieruchomościach, 
EGIB jest wykorzystywany podczas 
- Realizacji zadan w zakresie planowania gospodarczego 
- planowania przestrzennego 
- wmiaru podatków i świadczeń ( aspekt fiskalny) 
- oznaczanie nieruchmości w księgach wieczystych
- gospodarki nieruchomościami 
.

.KONSUMENCI DANYCH EGIB
- sądy rejonowe, geodeci , marszałkowie województw, jednostki samorządu terytorialnego, pośrednicy w obrocie nieruchomościmi, zarządcy nieruchomości, 
-JEDNOSTKI REALIZUJĄCE INWESTYCJE- 
- generalna dyrekca ochrony środowiska
- agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa 
- i inni
.
.
EGIB obejmuje operacje dotyczące 

1 ) GRUNTÓW ( położenie granice powierzchnia , rodzaj użytku, klasa gleboznawcza , oznaczenie ksiąg wieczystych lub zbioru dokumentów jeżeli zostały założone dla nieruchomości) 
2 ) BUDYNKÓW ( położenie przeznaczenie, funkcja użytkowa i ogolne dane techniczne) 
3) LOKALI (położenie funkcja użytkowa oraz ogólna charakterystyka techniczna ) 

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz