środa, 6 grudnia 2017

41

GESUT - gromadzi się w niej dane o obiektach sieci uzbrojenia terenu oraz informacje o podmiotach władających tymi sieciami. 

GESUT to rejestr publiczny prowadzony na podstawie przepisów prawa geodezyjno kartograficznego jako system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację i udostepnianie informacji o sieciach uzbrojenia terenu.
.
PROWADZENIE GESUT NA OBSZARZE POWIATU JEST ZADANIEM STAROSTÓW LUB PREZYDENTÓW W MIASTACH NA PRAWACH PPOWIATU
.
GESUT obejmuje informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcjie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniiu, przeznaczeniu, podstawoowych parametrach technicznych oraz podmiotach które władają tymi sieciami.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz