środa, 6 grudnia 2017

42

!!! GESUT jest zakładany i aktualizowany na podstawie infornacji: 
1 ) zawartych w materiałach przyjętych do państwowewego zasobu geodezyjno- kartograficznego 
2) zawartych dokumentach które byly przedmiotem NARADY KOORDYNACYJNEJ ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMMENTACJI PROJEKTOWEJ
3) zawartych w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu n budowe 
4 ) pozyskanych z innych rejestrów publicznych lub od podmiotów władających tymi sieciami uzbrojenia

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz