środa, 6 grudnia 2017

28

DANYMI REFERENNCYJNYMI DLA ZBIORÓW IIP ( na poziomie regionalnym i lokalnym) są: 
 
1. Opracowania fotogrametryczne ( zdjęcia satelitarne i lotnicze, wielkoskalowe ortofotomapy)
2. zródło zasilania ( opracowania topograficzne szcczególnie wielkoskalowe
3. Dane z zakresu katastru nieruchomości ( w zakresie granic działek, danych dotyczących budynków)
4. Dane z zakresu mapy zasadniczej
5. Dane z zakresu planowania i zagodpodarowania przestrzennego (studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagodospodarowania przestrzennego) MPZP
IIP zawiera zasób DANYCH TEMATYCZNYCH mogą występować; 
1. tematyczne bazy danych pochodzace z systemów dziedzinowych
2. opracowania mapowe bedące załącznikami do opracowań studialnych, analitycznych,, strategicznych, wtórne mapy tematyczne obrazujące wyniki przeprowadzonych analiz danych pierwotnych.
3. Opracowania archiwalne, np. Mapy historyczne lub mapy stworzibe na podstawie itsniejących rejestrów histoeycznych

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz