środa, 6 grudnia 2017

43

Wyniki pomiarów zwane także obserwacjami lub spostrzeżeniami nie sa nigdy bezbłędne lecz stanowią jedynie wartości przybliżone pewnych nieznanych wartości prawdziwych wielkości mierzonych. Spostrzeżenia obarczone sa licznymi błędami wynikającymi z niedoskonałości przyrządów pomiarowych, zmysłów obserwatora, zmienności warunków atmosferycznych i środowiskowych podczas wykonywania pomiarów.


1 komentarz :