środa, 6 grudnia 2017

32

zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań kartograficznych, tamatycznych i specjalnych główny geodeta kraju wykonuje i udostępnia 

-tematyczne:
1. MAPY HYDROGRAFICZNE – obrazują stan i warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym oraz przepuszczalność gruntów.
2. MAPY SOZOLOGICZNE- przedstawiają stan środowiska , przyczyny i skutki negatywnych zmian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów.
3. GEOMORFOLOGIA - formy rzeźby terenu i informacja o zmianach jej ukształtowania
4. MAPA POKRYCIA TEREENU- szata roślinna, wody powierzchniowe )
5. UŻYTKOWANIA TERENU - tereny rolnicze, lesne , przemysłowe, komunikacyjne, mieszkaniowe, rekreacyjne
6. MAPA GLEBOWO- ROLNICZA - zawiera dane o przydatności glebowo rolniczej danego terenu
7. INFRASTRUKTURY TECNICZNEJ - zawiera informacje o sieciach uzbrojeniach terenu oraz dane dotyczące infrastruktury komunikacyjnej
8. MAPA ŚREDNICH CEN TRANSAKCYJNYCH GRUNTÓW- powstaje na podstawie zebranych cen ze sprzedaży zawartch na rynku nieruchomości
9. mapa podziałów TERYTORIALNYCH KRAJU-
-specjalne
1. dla osoób niewidomych i słabowidzących, mapa tyflologiczna

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz