środa, 6 grudnia 2017

39

REJESTR GRUNTÓW ZAWIERA INFORMACJE OKREŚLAJĄCE 
1) właścicieli gruntów oraz ich udziały w prawie własności 
2) władających na zaasadach samoistnego posiadania gruntami o nieustalonym właścicieluu 
3) użytkowników wieczystych, zarządców, trwałych zarządców gruntu skarbu państwa i jednosteek samorządu terytorialnego
4 ) organy kttóre gospodarują zasobem nieruchomości skarbu państwa lub gminy, powiatu województwa 
osoby prawne które wykonuja prawo własności i inne prawa rzeczowe do gruntow skarbu panstwa
6 ) nazwy spółek wspólnot gruntowcyh
7 ) dzierżawców gruntów oraz ich udziały w dzierżawie

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz